Soulbalance

           för din inre och yttre hälsa

Terapeut-utbildningar, livsstilscoachning, kurser, föreläsningar och böcker

Mediala Akademien Sverige 

Välkommen till utbildningar eller kurser som passar de flesta. Grundideologin i utbildningarna är att du utvecklar din intuition så du kan följa den i alla lägen genom livets ibland brokiga väg.


Att utveckla sin intuition är en personlig resa

som behöver få ta sin tid eftersom du börjar med mötet med dig själv.


Steg 1&2 du utvecklar din intution

Steg 3&4 är ett påbyggnadsår på 1&2.

Steg 5 är ett påbyggnadsår på 1-4.

Självläkning djur är ett påbyggnadsår på 1&2.


Det finns möjlighet till enskild utbildning och  grupputbildning. Utbildningstillfällena sker per telefon, via skype eller vid personligt möte.


Kurserna lämpar sig till dig som vill utvecklas för egen skull eller vill hjälpa andra.


Samtliga kurser är diplomutbildningar från Mediala Akademin Sverige.


Vill du anmäla dig till någon kurs, har frågor om upplägg, innehåll eller betalning, kontakta mig på mail eller telefon.



Mediala Akademien Sverige


Efter flera år med medialt arbete ser jag ett ökat intresse och behov av kunskap att förstå sig och omvärlden. Var och en har en  utvecklad kanal för inre lyssnande men ibland är det svårt att veta vad informationen betyder.


Genom att  bli medveten om egna hinder och att sedan fokusera på möjligheter oavsett vilken situation du än befinner dig i brukar vara en fingervisning i  vilken riktning ditt hjärta pekar åt. 


Vägen till balans är individuell.


Varmt välkommen



Aktuellt


Karolina gästföreläser hos er


Workshop självläkning och personlig utveckling


Workshop utveckla din intuition och självläk


Terapeututbildningar i grupp och på distans


Enskild medial utvecklingskurs


Enskild  coachning per telefon, via skype eller personligt möte

Karolina Nilsson Soulbalance Medial utbildning Mediala Akademien Sverige Terapeututbildningar kurser

Själens väg När det blåser inombords Själens evolution - hela dig själv Framgångsboken Tidigare liv  Copyright@2011 e-kurser Föreläsningar workshops coach på turne energimedicin