Soulbalance

           för din inre och yttre hälsa

Terapeut-utbildningar, livsstilscoachning, kurser, föreläsningar och böcker

Homeopati och energimedicin

Ideologin att lika botar lika är till grund för den klassiska homeopatin.


Alltså för att terapeutiskt behandla  ett symtom med energimedicin behöver kroppen den växt eller ört som framkallar samma symtom. Kunskapen och kartläggningen kring homeopatin och kroppens förmåga att självläka har vidareutvecklats och dokumenterats sedan flera hundra år tillbaka. Homeopatins framfart ökar i snabb takt i hela världen.


Kroppen visar ett symtom och för att få den långsiktiga balansen behöver grundorsaken till symtomet komma upp till ytan. Det innebär att ett medel som hjälper mot exempelvis hudbesvär kan vara overksamt hos någon annan.


Faktorer som påverkar resultatet av vilket medel som kan hjälpa dig beror på grundorsaken. Det som påverkar grundorsaken kan vara biolgiskt arv, socialt arv, känslomässigt arv och din fysiska konstitution.   


.

 Behandling av symtom


1 Intuitivt samtal och kartläggning av symtom.


2 Kroppens självläkningsförmåga.


3 Ev homeopatiskt medel.


Oftast räcker coachning med intutionen för att kroppens självläkning ska påbörjas, ibland behöver du hjälpa kroppen med viss kost och ibland behöver du skjuta till med ett homeopatiskt medel.


För att öppna dörren till självläkning har alla olika långt - är du intresserad av att ta nästa steg - fråga mig om ditt individuella upplägg.


Välkommen

Aktuellt

Karolina gästföreläser hos er


Workshop självläkning och personlig utveckling


Workshop utveckla din intuition och självläk


Terapeututbildningar i grupp och på distans


Enskild medial utvecklingskurs


Enskild  coachning per telefon, via skype eller personligt möte.Karolina Nilsson Soulbalance Medial utbildning Mediala Akademien Sverige Terapeututbildningar kurser

Själens väg När det blåser inombords Själens evolution - hela dig själv Framgångsboken Tidigare liv  Copyright@2011 e-kurser Föreläsningar workshops coach på turne energimedicin